DALE ABOGADOSgir juridisk bistand innenfor skatterett, arveplanlegging, arveskifter, og ved kjøp og salg av fast eiendom i Spania.

Vår firmafilosofi er å ha som utgangspunkt en konkret tilnærming i hver sak ut i fra klientens behov og ønsker, og på den måten kunne tilby en individuell løsning for hver klient.Vår solide teoretiske bakgrunn og erfaring gir oss muligheten til å ha en høy faglig standard i vårt arbeid, eksempelvis ved kvalitetssikring av eiendom og undersøkelser vedrørende kommuneplaner, lisenser etc. , og rådgivning vedrørende eierstruktur ved kjøp av eiendom. Det eksisterer store forskjeller mellom norsk og spansk rettssystem og praksis, og spansk cand.jur grad og advokatbevilling er etter vår oppfatning en forutsetning for et optimalt resultat. I tillegg til våre høye faglige kvalifikasjoner legger vi stor vekt på kontinurlig oppfølging slik at klientene kan føle trygghet i forhold til at deres sak blir behandlet på en profesjonell og konstruktiv måte i alle ledd av prosessen.


AGNETE DALE - Partner
Agnete Dale er utdannet jurist fra Universitetet i Bergen i 2002. Hun har spesialfag i selskapsrett fra UiB og i kontraktsrett og internasjonal rett fra University of Leicester, England.

Fra 2006-2008 arbeidet hun som advokatfullmektig i et advokatkontor I Marbella, hovedsakelig innenfor juridisk bistand ved kjøp og salg av fast eiendom, skatterett, arv og etablering av pantelån og rettsområder relatert til Norge og Spania. Forut for sin fullmektigpraksis arbeidet hun i et eiendomsselskap i Marbella. Hun er stifter og partner i Dale Abogados.

I 2009 ble Agnete utdannet cand.jur fra Universitetet i Malaga, Spania. Hun er eneste norske jurist i Malaga som også er spansk jurist og er medlem i Advokatforeningen i Malaga. Hun snakker flytende spansk og engelsk.